THÔNG TIN LIÊN HỆ
Y TẾ DƯỢC BẠCH MAI
Địa chỉ: Khu dịch vụ Cây quýt, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0919 401 950
Email: yteduocbachmai.com@gmail.com
Website: https://yteduocbachmai.com